اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/09
کل خالص ارزش دارائی ها 10,684,494,038,791 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,106,887 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,106,887 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,108,813 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,652,741

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/04/04

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

حميد گلپاشا ، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان