بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

برگزاری مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق سرمایه گذاری پیروزان

احتراما به استحضار می رساند مجمع سالانه صندوق پیروزان در مورخ 1396/03/16 راس ساعت 14 در محل شرکت شرکت در خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک 99، ساختمان تامین سرمایه لوتوس پاسیان برگزار گردید، اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر می باشد: