بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

برگزاری مجمع

 

احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان در روز شنبه مورخ 1397/02/15 راس ساعت 8:30 صبح در محل شرکت واقع در شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

 

دستور جلسه:

تغییر حسابرس صندوق

سایر موارد