بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تقسیم سود سه ماهه منتهی به 15 خرداد 1397

.به اطلاع می رساند سود دوره سه ماهه منتهی به­ 15 خرداد 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان،­ در مورخ 1397/03/19 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید