بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

پرداخت سود سه ماهه منتهی به 15 شهریور 1397

به اطلاع می رساند سود دوره  سه ماهه منتهی به 15 شهریور1397­ صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان در تاریخ  1397/06/17 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.