بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

برگزاری مجمع مورخ 1397/09/03

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان در تاریخ 1397/09/03 راس ساعت 11 در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند

آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان نماینده مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

آقای  علیرضا روشن قیاس به نمایندگی ازشرکت کارگزاری پارسیان به عنوان نماینده سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع 

آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع 

آقای علیرضا شهریاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان نماینده حسابرس

خانم مارال طریحی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به  سمت دبیر مجمع