بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تقسیم سود سه ماهه منتهی به 1397/09/15

به اطلاع می رساند سود دوره  سه ماهه منتهی به 15 آذر1397­ صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان در تاریخ  1397/09/17 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.