بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تقسیم سود سه ماهه منتهی به دوره 15 اسفند 1397

 

به اطلاع می رساند سود دوره  سه ماهه منتهی به 15 اسفند1397­ صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان در تاریخ  1397/12/18 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.