بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

برگزاری مجمع مورخ 1398/02/21

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان در تاریخ 1398/02/21 راس ساعت 14 در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند

آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان نماینده سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

خانم مارال طریحی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان نماینده مدیر و سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع

خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

خانم نازی جبلی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان نماینده حسابرس

خانم مارال طریحی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به  سمت دبیر مجمع