بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تقسیم سود سه ماهه منتهی به 15 خرداد 1398

به اطلاع می رساند سود دوره  سه ماهه منتهی به 15 خرداد 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان در تاریخ 1398/03/18 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.