بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجمع صندوق پیروزان

با سلام ؛
احتراماً به اطلاع میرساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری پیروزان در تاریخ ١٥/١١/١٣٩٣ در محل شرکت به آدرس : شهرک غرب –بلوار فرحزادی –فلامک شمالی –نبش کوچه درخشان – برج آریو –طبقه ٥ واحد ١٠ ساعت ١٤تشکیل می گردد.
دستور جلسه :
- تصمیم گیری در خصوص تغییر نصاب موجود در بند ٢٢ اساسنامه از ٥ درصد به ١٠ درصد
- تغییر در ماده ٣-٣ امیدنامه و نرخ بازدهی سالانه پیش بینی شده
- سایر موارد