بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تقسیم سود دوره تابستان ٩٤

به اطلاع می رساند سود دوره تابستان ٩٤  صندوق سرمایه گذاری مشترک در تاریخ ١٣٩٤/٠٧/٠١ به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید. سود این دوره معادل ٢٣.٧ % سالانه بوده است.
پیش بینی سود برای دوره پاییز برای واحد هایی که در تاریخ ٩٤/٠٩/٣٠ بیش از سه ماه از صدور آنها گذشته باشد ٢٣.٥% سالانه روز شمار می باشد./