بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تقسیم سود دوره پاییز ٩٤ صندوق

به اطلاع می رساند سود دوره پاییز ٩٤  صندوق سرمایه گذاری مشترک در تاریخ ١٣٩٤/١٠/٠١ به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید. سود این دوره معادل ٢٣.٥ % سالانه بوده است.
پیش بینی سود برای دوره زمستان برای واحد هایی که در تاریخ ٩٤/١٢/٢٩ بیش از سه ماه از صدور آنها گذشته باشد ٢٣% سالانه روز شمار می باشد./