بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تقسیم سود دوره منتهی به 15 اسفند 1395

سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان

به اطلاع می رساند  ازین پس تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان، پانزدهم آخرین ماه هر فصل خواهد بود. 


رؤسای محترم شعب بانک پارسیان

به اطلاع می رساند  ازین پس تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان، پانزدهم آخرین ماه هر فصل خواهد بود.