بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

برگزاری مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری پیروزان

احتراما به استحضار می رساند مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان در تاریخ 1396/02/23 راس ساعت 15 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید. اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر می باشد: